Politika

Vládní Strop Plyn

Vládní strop plynu: Pomoc nebo komplikace?

Strop na ceny plynu: Co to znamená? Vláda v reakci na energetickou krizi zavedla strop na ceny plynu. Co to pro vás znamená? V podstatě jde o maximální cenu, kterou vám může dodavatel energií naúčtovat za plyn. Tento krok má chránit spotřebitele před extrémními výkyvy cen na trhu. Strop se nevztahuje na cenu elektřiny, pouze...

Štátna Príslušnosť

Štátna príslušnosť: Kedy ju môže štát odobrať?

Definice státní příslušnosti Státní příslušnost, často zaměňovaná s pojmem občanství, představuje právní vztah mezi státem a jednotlivcem. Tento vztah s sebou nese určitá práva a povinnosti. Zatímco státní občanství se obvykle získává narozením na území daného státu nebo narozením rodičům, kteří jsou jeho...

Kalousek Soukup

Kalousek Soukupovi: Jste demagog!

V českém mediálním a politickém prostředí se jen málokdy setkáváme s tak výbušnou kombinací jako je Miroslav Kalousek a Jaromír Soukup. Oba pánové, každý s vlastním nezaměnitelným stylem, dokáží vyvolat vášnivé debaty a rozvířit stojaté vody veřejného mínění. Kalousek, ostřílený politický matador a bývalý...

Volby 2024

Volby 2024: Kdo bude hrát hlavní roli na české politické scéně?

Volby do Evropského parlamentu V roce 2024 nás čekají další volby do Evropského parlamentu. Ty se uskuteční od 6. do 9. června a čeští voliči v nich budou rozhodovat o obsazení 21 mandátů. Evropský parlament je důležitým orgánem Evropské unie, který se podílí na tvorbě legislativy a má vliv na směřování celé Unie....

Liberland Občanství

Cesta k паспорту Liberlandu: Jak získat občanství?

Získání občanství Liberlandu Liberland, mikronárod vyhlášený na sporném území mezi Chorvatskem a Srbskem, vzbudil od svého vzniku v roce 2015 velký zájem. Mnoho lidí z celého světa, přitahovaných myšlenkou svobodné společnosti s minimální vládou, projevila zájem stát se občany tohoto netradičního státu. Získání...

Ministerstvo Životního Prostředí

Ministerstvo životního prostředí chystá zelenou revoluci?

Vliv voleb na MŽP Vládní volby vždy s sebou nesou jistou míru nejistoty, a to platí i pro oblast Ministerstva životního prostředí (MŽP). Změna politické reprezentace může znamenat posun v prioritách, ať už směrem k ambicióznějším cílům v ochraně klimatu, nebo naopak k větší podpoře průmyslu a ekonomického růstu....

Britsky Premier

Britský premiér: Kdo to vlastně je?

Volby premiéra V České republice volí premiéra nepřímo občané ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Premiér je obvykle předsedou nejsilnější politické strany či hnutí, která ve volbách zvítězí. Prezident republiky na základě výsledků voleb jmenuje premiéra a pověřuje ho sestavením vlády. Nově...

Kdo Je Liberál

Kdo je to vlastně liberál?

Základní principy liberalismu Liberalismus staví na první místo svobodu jednotlivce a jeho práva. Prosazuje omezenou vládu, která chrání základní lidská práva, jako je svoboda slova, shromažďování a náboženského vyznání. Liberalismus podporuje volný trh a soukromé vlastnictví, protože věří, že umožňují prosperitu...

Ministr Práce A Sociálních Věcí

Ministr práce a sociálních věcí: Co chystá pro Česko?

Více informací o jeho životopisu a práci na ministerstvu naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. O jeho působení na Ministerstvu práce a sociálních věcí se dozvíte víc z jeho online medailonku. Najdete v něm podrobnosti o jeho profesní dráze, vzdělání a o tom, jakými tématy se na...

Moratorium

Politické moratorium: Nutná pauza nebo zbabělá taktika?

Moratorium v politice Moratorium v politice je dočasné zastavení politické činnosti nebo debaty o kontroverzním tématu. Vlády ho mohou zavést v dobách krize nebo národní tragédie, aby se země sjednotila. Opozice ho může požadovat, aby se zabránilo unáhleným rozhodnutím. Moratorium ale může být i nástrojem k umlčení...