Politický systém Česka musí znát každý

Politika je bezpochyby široké téma. Pokud chcete mít přehled a máte zájem o tuto oblast, vyplatí se znát politický systém České republiky. Měli byste vědět, že existuje nějaká výkonná moc, zákonodárná moc, soudní moc, územní celky a politické strany. Lepší povědomí o české politice Vám přinese právě tento článek.

Kdo představuje výkonnou moc státu?

Politický systém Česka má jasně definovaná pravidla. Vrcholným orgánem je vláda, kterou tvoří předseda, místopředsedové a ministři. Významnou roli v této hierarchii sehrává Poslanecká sněmovna. Samotnou hlavou státu je prezident. Ten je volen prostřednictvím přímé volby. Prezident následně jmenuje vládu, guvernéra ČNB a další lidi do významných pozic.

Politický systém v otázkách a odpovědích

Do politiky České republiky můžete proniknout prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí. Ty jsou takovým pomyslným odrazovým můstkem, který Vás seznámí s tím základním a důležitým.

Jaké složky mají na starosti zákonodárnou moc?

Je to Parlament České republiky skládající se ze dvou komor. Jednu z nich tvoří Poslanecká sněmovna, tu druhou Senát.

Čím je tvořena soudní moc České republiky?

Je to soustava obecných soudů. Dalšími rozhodujícími složkami jsou Ústavní soud a Nejvyšší správní soud. Vedle nich jsou tu i soudy krajské, vrchní a okresní.

Jak vypadá politický systém ČR z pohledu územních celků?

V tomto směru je třeba zmínit dělení, které zahrnují samosprávní kraje a okresy. Těch je sedmdesát šest. V České republice je pak více jak šest tisíc samosprávních obcí.

Mají územní celky nějaké vůdčí orgány?

Ano, jsou to pochopitelně starostové obcí a měst. Kromě nich je to i zastupitelstvo. V rámci statutárních měst jsou to primátoři, u krajů pak hejtmani.

Od jaké doby je volen prezident republiky prostřednictvím přímé volby?

Politický systém se změnil v roce 2013, od kdy probíhá přímá volba prezidenta. Do roku 2008 byl prezident ČR volen vždy nepřímo. To znamená poslanci a senátory České republiky. Prezident se volí na pět let.