hospodaření

Politické strany v Česku mají různé příjmy

V České republice funguje hned několik politických stran, čehož si lze povšimnout například v osazenstvu Poslanecké sněmovny nebo v Senátu. Občan, jako volič takových funkcionářů by měl mít představu o tom, jak jsou vlastně politické strany financovány. Existují totiž dva druhy příjmů. Hospodaření...

Státní rozpočet pod drobnohledem

Když se řekne státní rozpočet, spousta lidí ho mylně zaměňuje za státní dluh. I když jsou jeden s druhým do jisté míry propojeny, není to to samé. V případě rozpočtu se bavíme o finančním hospodaření České republiky, respektive o tvorbě samotného plánu. Tento plán je obvykle definován na jeden celý rok. Co...