Politické strany v Česku mají různé příjmy

V České republice funguje hned několik politických stran, čehož si lze povšimnout například v osazenstvu Poslanecké sněmovny nebo v Senátu. Občan, jako volič takových funkcionářů by měl mít představu o tom, jak jsou vlastně politické strany financovány. Existují totiž dva druhy příjmů.

Hospodaření politických stran

Pokud jde o hospodaření politických stran, je regulováno zákonem č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích. K financování politické strany jsou v České republice využívány dva zdroje příjmů. Jsou to příjmy interní a příjmy externí, o nichž si více povíme v následujících řádcích.

Politické strany a jejich financování

V první řadě byste měli vědět, že financování politických stran je veřejnou záležitostí. To znamená, že jednotlivé politické strany prezentují své hospodaření prostřednictvím výročních zpráv. Do nich má právo podívat se jakýkoliv občan v knihovně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. O konkrétních typech financování se více zmíníme v níže uvedených otázkách a odpovědích.

Jaké jsou interní příjmy politických stran?

Mezi ně patří členské příspěvky, příjmy z prodeje a pronájmu nemovitých a movitých věcí. Dále jsou to příspěvky od zastupitelů.

Existují ještě nějaké další příjmy?

Ano, mohou mít například formu nejrůznějších kulturních, společenských a jiných akcí, z nichž plynou příjmy dané politické straně.

Jak je to s externími zdroji financí?

Externí příjmy patří mezi hlavní příjmy a přináší do pokladnice politické strany asi nejvíce peněžních prostředků.

Jaké jsou externí příjmy politických stran?

Primárně jsou to příjmy z podnikání. Ty politická strana realizuje přes vlastní družstvo nebo obchodní společnost. Dále jsou to sponzorské dary od nejrůznějších lidí a organizací. Mezi externí příjmy se řadí i půjčky, které si mohou strany vzít. Zapomínat bychom neměli ani na státní příspěvky.

Jak vysoké jsou státní příspěvky?

Jejich výše je určována podle toho, jak moc je politická strana úspěšná ve volbách. Podle toho jsou následně vypláceny peníze ze státního rozpočtu sloužící jako další zdroj financování.

Publikováno: 20. 05. 2021

Kategorie: politika

Autor: BoriBastl

Tagy: akce | hospodaření | politici | politická strana | politické strany | politik | politika | příjmy | příspěvky | volby