Státní rozpočet pod drobnohledem

Když se řekne státní rozpočet, spousta lidí ho mylně zaměňuje za státní dluh. I když jsou jeden s druhým do jisté míry propojeny, není to to samé. V případě rozpočtu se bavíme o finančním hospodaření České republiky, respektive o tvorbě samotného plánu. Tento plán je obvykle definován na jeden celý rok.

Co všechno byste měli vědět?

Pokud jde o státní rozpočet České republiky, určitě musíte mít povědomí o tom, že má formu zákona. Ve své podstatě zajišťuje politické funkce státu, včetně těch sociálních a ekonomických. Tvořen je z příjmů a výdajů, díky čemuž vzniká konkrétní typ státního rozpočtu. Obě tyto hlavní složky určují, zda bude schodkový a bude se navyšovat státní dluh nebo bude naopak přebytkový. Když se příjmy a výdaje přibližují k sobě, rozpočet je vyrovnaný. Vždy se jedná o předpokládané příjmy a výdaje, které na konci roku mohu mít trochu odlišnou podobu.

Státní rozpočet Česka a jeho vývoj

Každého čtenáře tohoto článku jistě zajímá, jak se vyvíjel rozpočet našeho státu v letech minulých. Nutno podotknout, že některé roky byl menší schodek, jindy zase větší. Existuje i omezený počet let, kdy byl rozpočet dokonce přebytkový. Více se dozvíte z tabulky uvedené níže. Hodnoty jsou uváděny v miliardách korun.

ObdobíBilance skutečného rozpočtu
1999-29,634
2003-109,053
2007-66,39
2011-142,77
2016+61,77
2020-367,45
Jak se vyvíjel státní rozpočet v minulých letech?

Jen pro upřesnění doplníme, že velký deficit v roce 2020 byl zapříčiněn pandemií koronaviru, která díky nejrůznějším podporám podnikatelů a výdajům za zdravotnické potřeby doslova vysála státní pokladnu.

Státní rozpočet – Příjmy a výdaje

Mezi hlavní příjmy státního rozpočtu patří určitě přímá a nepřímá daň. Vedle ní je to sociální pojištění, Fondy Evropské unie a řada menších ostatních příjmů. Opak toho jsou mandatorní a kvazimandatorní výdaje společně s těmi ostatními. Při porovnání všech těchto složek dochází k vytváření státního rozpočtu, což má na starosti Ministerstvo financí České republiky a vše nakonec schvaluje vláda České republiky.