Senát Parlamentu ČR a jeho pravomoci

V rámci české politiky existuje několik důležitých složek s rozhodovacími pravomocemi, které je zapotřebí znát. Není to pouze Poslanecká sněmovna, jak by si mohl, kdo myslet. Je to také Senát představující horní komoru Parlamentu České republiky. Hned na úvod Vám prostřednictvím tabulky přinášíme několik důležitých informací.

PředmětHodnota
Postavení v ÚstavěOd roku 1992
Počet senátorů81
Minimální věk senátora40 let
Sídlo SenátuAreál Valdštejnského paláce
Informace související se Senátem Parlamentu České republiky.

Z pohledu historie měl Senát samozřejmě své předchůdce. Za Rakousko-Uherska to byla Panská sněmovna rakousko-uherské Říšské rady. V období Československa to byl Senát Národního shromáždění ČSR.

Hlavní pravomoci Senátu

Hlavní činností Senátu je projednávání návrhů zákonů, které přichází od Poslanecké sněmovny. V rámci tohoto kroku může nastat hned několik odlišných kroků. Zákon může být schválen a předán prezidentovi České republiky, popřípadě může dojít k jeho zamítnutí, k vrácení s pozměňovacími návrhy, vyjádření nebo nevyjádření se. Kromě toho Senát Parlamentu České republiky podává i vlastní návrhy zákonů.

Mezi jeho další pravomoci patří bezpochyby vyhlašování termínu prezidentských voleb, přijímání zákonných opatření. Dále může podat žalobu na prezidenta ČR a vydává i usnesení ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou. Přesně takhle funguje náš politický systém.

Senát a doplňující informace

V rámci komplexnosti prezentovaných informací je zapotřebí zmínit se i o několika dalších věcech souvisejících se Senátem. Vědět byste měli například to, že na pomyslném vrcholu všech funkcionářů je předseda, který za všechny ostatní senátory jedná navenek. K dispozici jsou mu místopředsedové, z nichž jeden je samozřejmě označován, jako 1. místopředseda. Jen pro zajímavost uvedeme, že nejdéle působícím senátorem byl Milan Štěch. Ten v této funkci setrval 8 730 dní.

Pokud jde o sídlo Senátu, jednací sál se nachází v bývalých Valdštejnských konírnách. Součástí areálu Valdštejnského paláce jsou ještě Valdštejnská jízdárna, Malý Fürstenberský palác a Kolovratský palác. Veřejnost v tomto směru může navštívit přilehlé Valdštejnské zahrady, kde se mimo jiné konají nejrůznější akce.