Funkční období v politice. Víte, jak dlouho trvá?

Když se začnete zajímat o politiku a politický systém, měli byste vědět jednu základní věc. Jak dlouho trvá funkční období politika. A nejenom jeho. V rámci politiky a vůbec státních organizací existuje spousta pozic vázajících se k omezené době funkčního období. Důležité je vědět, že tyto lhůty jsou dány Ústavou a zákonem. Tak to v České republice funguje.

Funkční období prezidenta České republiky

A začít můžeme představením délky funkčního období hlavy státu. Je to prezident, který se od roku 2012 volí prostřednictvím přímé volby. Prezident je volen na dobu pěti let. Prezident České republiky má také možnost vzdát se své funkce, a to ve prospěch předsedy Senátu Parlamentu ČR.

Na jak dlouho se volí činitelé v ČR?

V následujících otázkách a odpovědích Vám prozradíme, jak dlouhé funkční období mají ostatní ústavní činitelé, včetně zástupců v Evropské unii. Prezentovanými informacemi pokryjeme všechny od A až do Z.

Na jak dlouho se volí poslanci a senátoři?

Na nejkratší dobu se volí poslanci. Délka jejich funkčního období dosahuje čtyř let. Pokud jde o senátory, v jejich případě je funkční období dlouhé šest let. U obou těchto činitelů je možné opakované zvolení, pokud při dalších volbách získali dostatečné množství hlasů.

Jaký jiný ústavní činitel je omezen délkou funkčního období?

Je to určitě soudce Ústavního soudu, který dbá na ochranu ústavnosti. Období této funkce je naopak nejdelší. Zvolen je na deset let.

Jak je to s délkou funkce u zastupitelstev?

V tomto směru rozlišujeme více typů členů. Jsou to členové krajského zastupitelstva a členové městského a obecního zastupitelstva. Délka je čtyři roky.

Na jak dlouho je volen europoslanec?

Europoslanec neboli poslanec Evropského parlamentu je zvolen na dobu pěti let.

Jsou v rámci Evropské unie další funkce s omezeným funkčním obdobím?

Ano. Například evropský komisař je volen stejně, jako europoslanec na dobu pěti let. Zmínit je třeba ještě předsedu Evropské rady, jehož funkční období je 2,5 roku.