tantiémy

Tantiémy

Tantiémy: Jak fungují a jak je získat?

Co jsou tantiémy? Tantiémy jsou odměny vyplácené autorům uměleckých děl, například spisovatelům, skladatelům nebo filmovým tvůrcům, za užití jejich děl. Představují podíl na výnosech z prodeje knih, hudebních nahrávek, promítání filmů a podobně. Výše tantiém se liší v závislosti na typu díla, smlouvě s...