hygiena

Prevence proti koronaviru je důležitá

Koronavirus je virovým onemocněním, to znamená, že se přenáší vzduchem. Jde o kapénkovou infekci, která může poměrně neblahým způsobem zamávat s lidským zdravím.  V případě aerosolu je asi nejnebezpečnější. Vzhledem k tomu, že ohrožuje primárně děti, seniory a nemocné lidi, je dobré zaměřit...