Zadluženost Čechů pomalu, ale jistě narůstá

Dluhy se samozřejmě týkají nejenom samotného státu, ale také jednotlivých lidí žijících v České republice. Z dlouhodobého hlediska lze tvrdit, že zadluženost Čechů pozvolna narůstá, i když v některých oblastech a z různých úhlů pohledů došlo k poklesu hodnot. Právě na zadluženost lidí se nyní podávíme pod drobnohledem.

Zadluženost Čechů v číslech

I když se zadlužení občanů s drobnými výkyvy každoročně mění, ve výsledku má víceméně podobný charakter. Dochází k jeho pozvolnému nárůstu. Vycházet můžeme například z historických dat při porovnání roku 2019 a 2020. Více si nastíníme v tabulce uvedené níže.

PředmětHodnota
Celkové dluhy 201922,326 miliard korun
Celkové dluhy 202022,5 miliard korun
Dluh na osobu 2019107 tisíc korun
Dluh na osobu 2020119 tisíc korun
Zadlužení českých obyvatel v letech 2019 a 2020.

V porovnání s jinými roky občas poklesne celkový dluh českého obyvatelstva, na druhou stranu vzrůstá dluh týkající se jednotlivců. S dalšími statistickými údaji Vás seznámíme v následujících řádcích.

Statistiky týkající se zadlužení občanů

V informacích zaměřených na zadluženost Čechů budeme samozřejmě pokračovat. Zajímavé je například to, že i když dluhy lidem narůstají, přibývá stále větší počet těch, kdo jsou schopnosti své závazky splácet a ty nikterak neohrožují jejich rodinné rozpočty. Díky tomu klesá počet klientů s ohrožených dluhem. U těch dlouhodobých úvěrových závazků to bylo například v roce 2020 o 13,9 % a u těch krátkodobých o 8,7 %. Pokud jde o problémové skupiny se splácením dluhů, řadí se mezi ně primárně mladí lidé.

Zvyšující se průměr zadluženosti Čechů má na svědomí hlavně větší zájem o vlastní bydlení. Lidé si berou čím dál větší úvěry. Díky tomu, že jsou při půjčkách kladeny vyšší nároky na žadatele, odpadá na druhou stranu těch, kdo své závazky nedokáží včas a řádně splácet. Nechme se tedy překvapit, jakým směrem se bude ubírat zadlužování Čechů, které má bohužel stále stoupající tendenci. O tom vypovídají záznamy z bankovních a nebankovních registrů dlužníků.