Veřejný dluh roste – Známe jeho výpočet

Veřejný dluh je velice často a mylně zaměňován za státní dluh. Přitom to v žádném případě není to samé. Je pravdou, že státní dluh s tím veřejným úzce souvisí. Kromě něho je však třeba do toho veřejného započíst také dluhy veřejných institucí, kam patří kraje, obce a jednotlivá města. Je to právě HDP neboli hrubý domácí produkt, jehož vztah s veřejným dluhem je určitým ukazatelem například pro investory ze zahraničí.

Veřejný dluh vztažený k HDP

Česká republika se z pohledu veřejného dluhu drží na poměrně dobré příčce. Oproti ní jsou v Evropě jiné země, které mají veřejné dluhy ve vztahu k HDP na bodu mrazu, respektive vykazují špatné hodnoty. V tomto směru Vám uvedeme několik příkladů vztahujících se k roku 2019.

ZeměVeřejné dluhy vztažené k HDP
Řecko181,9 %
Itálie134,1 %
Kypr105 %
Francie99,7 %
Chorvatsko74,5 %
Německo61 %
Jak je to s veřejným dluhem u ostatních zemí EU?

Z historických dat, konkrétně z roku 2019 vyplývá, že průměr eurozóny byl 85,9 % a průměr Evropské unie byl 80,7 %. Nejméně zadluženou zemí bylo v té době Estonsko s hodnotou pouhých 8,1 % HDP.

Výpočet veřejného dluhu

Nyní se ale pojďme zaměřit na to, jak se veřejný dluh vlastně vypočítá. Používán je pochopitelně speciální vzorec podléhající metodice Eurostatu ESA95. Veřejný dluh je vlastně součtem státního dluhu, dluhu jednotlivých krajů a v neposlední řadě dluhů zdravotních pojišťoven. Pozor, výsledkem rozhodně není zadluženost Čechů, ale statistika, která je mezinárodně srovnatelná.

V rámci výpočtu veřejného dluhu je zajímavá ještě jedna hodnota. Ta prozrazuje, jaká je průměrná rychlost zadlužování za jedinou vteřinu. V tomto případě je používán vzoreček [(B)-(A)] / [365*24*60*60]. Veřejný dluh je samozřejmě oznamován každý rok Ministerstvem financí České republice. K dispozici je navíc spousta online kalkulaček prozrazujících, jak rychle naskakuje veřejné zadlužení Česka. Veřejný dluh vůči HDP byl například v polovině roku 2021 kolem 41,08 %.