země brics (brazílie, rusko, indie, čína, jihoafrická republika)

Brics Země

BRICS země: Nová osa světové politiky?

Různorodé politické systémy Svět je plný rozmanitých politických systémů, z nichž každý má své vlastní charakteristiky, výhody a nevýhody. Mezi nejznámější patří demokracie, v níž moc pochází od lidu a je uplatňována prostřednictvím voleb. Opakem je autoritářský režim, kde moc je soustředěna v rukou jedince...