výbor

Poslanecká sněmovna ČR zažila už mnohé

Když začnete hlouběji zkoumat politický systém České republiky zjistíte, že jeho významnou součástí je Poslanecká sněmovna. Ta vznikla už v roce 1993 tak, že nahradila Českou národní radu. Velice často je spojována se zkratkami PSP ČR nebo PS PČR. V jejích prostorách probíhaly debaty nejrůznějšího rázu, mnohdy...