volby slovensko pruzkum

Volby Slovensko Pruzkum

Volby Slovensko Prieskum: Kto Vedie?

Aktuálne preferencie strán Aktuálne preferencie politických strán na Slovensku sú ako na hojdačke. Prieskumy verejnej mienky ukazujú tesné rozdiely medzi najsilnejšími stranami. Ľudia sú často nesistentní vo svojich preferenciách a rozhodujú sa na základe aktuálnych udalostí a nálad v spoločnosti. Voliči sú čoraz viac...