státní úřad zodpovědný za životní prostředí

Ministerstvo Životního Prostředí

Ministerstvo životního prostředí chystá zelenou revoluci?

Vliv voleb na MŽP Vládní volby vždy s sebou nesou jistou míru nejistoty, a to platí i pro oblast Ministerstva životního prostředí (MŽP). Změna politické reprezentace může znamenat posun v prioritách, ať už směrem k ambicióznějším cílům v ochraně klimatu, nebo naopak k větší podpoře průmyslu a ekonomického růstu....