průzkum veřejného mínění před volbami

Volební Průzkum

Volební průzkum hýbe politickou scénou

Co je volební průzkum? Volební průzkum je typ průzkumu veřejného mínění, který se zaměřuje na zjišťování preferencí voličů před volbami. Zjednodušeně řečeno, ptá se respondentů, koho by volili, kdyby se volby konaly teď. Tyto průzkumy se provádějí na reprezentativním vzorku populace, aby co nejvíce odrážely...