moratorium

Moratorium

Politické moratorium: Nutná pauza nebo zbabělá taktika?

Moratorium v politice Moratorium v politice je dočasné zastavení politické činnosti nebo debaty o kontroverzním tématu. Vlády ho mohou zavést v dobách krize nebo národní tragédie, aby se země sjednotila. Opozice ho může požadovat, aby se zabránilo unáhleným rozhodnutím. Moratorium ale může být i nástrojem k umlčení...