česká ekologická dohoda

Čed

ČED: Zelená naděje, nebo politický kalkul?

Vznik ČED: Iniciativa vlády Vláda České republiky se v roce 2019 rozhodla pro ambiciózní krok – iniciovala vznik dokumentu s názvem Česká ekologická dohoda (ČED). Tato iniciativa vzešla z potřeby reagovat na naléhavé výzvy v oblasti životního prostředí a klimatické změny, které se stávají stále palčivějšími. Cílem...