Státní pokladna řeší více než jenom peníze

S financemi státu primárně operuje Ministerstvo financí České republiky. Málokdo však ví, jaké organizace patří do tohoto rezortu. Je to například Finanční analytický úřad nebo Státní pokladna cenin. My se více rozepíšeme o organizaci, která toho má na starosti podstatně více než pouze peníze.  Je to Státní pokladna.

Co dělá pokladnice státu?

Státní pokladnice má v různých státech světa odlišné funkce a povinnosti. Slouží ke krytí státních výdajů. Dříve byl takový úřad označován, jako určitý bankéř státu nebo ten, kdo připravoval státní rozpočet. To se ovšem netýká České republiky. Státní pokladna v mnohých zemích řídí pokladní operace a samotné dluhy státu. Jinde naopak kontroluje vládní účetnictví.

Státní pokladna v České republice

Většinu čtenářů bude spíše zajímat, čím se zabývá státní pokladna v naší domovině. V Česku je řízena Ministerstvem financí a v koordinaci s ním se snaží objektivně, kvalitně a správně řídit státní finance, včetně státního dluhu. Na vše důležité Vám odpovíme prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí.

Co je hlavní předmět činnosti státní pokladny?

Je to řízení výdajů, centralizace příjmů, řízení likvidity, státního dluhu a finanční plánování.

Má na starosti i něco jiného, než peníze?

Ano, je také poskytovatelem služeb provozu IT, kam spadají databáze aplikací, datová centra, výpočetní výkon, operační systémy a infrastruktury. I tím se zabývá tato organizace resortu Ministerstva financí.

Jaký je oficiální název spjatý se státní podkladnou?

Je to Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Velice často na ni můžete narazit pod zkratkou SPCSS.

Je možné pokračovat ve výčtu dalších činností?

Určitě, pokladna má na starosti také účetnictví, výkaznictví nejrůznější kontroly a platební styk. Pracovní záběr této organizace je skutečně pestrý.

Co je to Integrovaný informační systém Státní pokladny?

Jde o systém známý pod zkratkou IISSP, který má zabezpečit právě zkvalitnění a objektivitu řízení státních financích. Velký důraz je kladen na transparentnost celého procesu.