Státní dluh České republiky narůstá

Státní dluh je pojmem, který souvisí s financemi každého státu. Zjednodušeně řečeno jde o závazky vlády. Jestliže Vás zajímá, jak se v minulých letech vyvíjel tento dluh v rámci České republiky, prozradíme Vám to v následujících řádcích. Včetně zlomu, kdy začal opět strmě narůstat.

Státní dluh v číslech

Nejprve se pojďme zaměřit na státní dluh z pohledu jeho výše. A to od roku 1993. V tabulce níže prezentujeme několik období s hodnou státního dluhu uvedenou v miliardách českých korun. Právě z těchto hodnot lze vyčíst, kdy začal dluh narůstat, stagnovat a opět růst.

ObdobíVýše státního dluhu
199359
1999228
2007892
20121668
20181622
20202071
Vývoj státního dluhu v minulých letech.

Od roku 2012 do roku 2019 byl státní dluh České republiky udržován na konstantní hodnotě kolem 1,6 miliardy českých korun. Další skokové zvýšení v roce 2020 bylo zapříčiněno pandemií koronaviru.

Co tvoří dluh České republiky?

Dluh České republiky je tvořen primárně střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy označovanými zkratkou SDSD. Dále jsou to spořicí státní dluhopisy SSD a státní pokladniční poukázky SPP. Kromě jiného se do státního dluhu promítají také půjčky, které získal stát od Evropské investiční banky. Z toho všeho jsou následně placeny úroky věřitelům. Dluh Česka vzrůstá deficitním financováním státního rozpočtu.

Státní dluh Česka v rámci Evropské unie

Když se tento dluh porovná s ostatními státy Evropské unie, patří spíše k těm menším, v některých letech dokonce k nejnižším vůbec. Na druhou stranu EU svého času kritizovala Českou republiku za deficitní veřejné rozpočty a tempo, jakým se naše země zadlužuje. I když hodnota dluhu patřila k nejmenším mezi státy Evropské unie.

Na závěr tohoto článku přijde vhod ještě jedna zmínka. Spousta lidí dluh státu zaměňuje za veřejný dluh. Není to ale to samé. Státní dluh se týká pouze dluhů státu, kdežto do veřejného dluhu jsou započítávány také dluhy obcí, krajů, státních fondů a podobně.

Publikováno: 24. 04. 2021

Kategorie: Finance

Autor: BoriBastl

Tagy: dluh | dluhy | finance | fondy | ministerstvo financí | peníze | příjmy | státní dluh | státní dluhy | výdaje