Kompenzační bonusy v průběhu koronaviru

Když se v březnu 2020 objevil koronavirus v Česku, začalo velké uzavírání firem, přišla nová nařízení, omezení pohybu a podobně. To se sebou pochopitelně přineslo značná omezení z pohledu možnosti výdělku. Řada firem a živnostníků přišla o práci, zakázky a nebyla schopna vyplácet své zaměstnance. V ten okamžik vláda zavedla kompenzační bonusy.

Co představují kompenzační bonusy?

Kompenzační bonusy byly zavedeny na základě dopadů koronaviru. Prezentují finanční příspěvek vybraným skupinám lidí a společnostem. Kompenzovat mají primárně ztráty a ušlý zisk z důvodu uzavření provozu na základě nařízení vlády. Programů spjatých s kompenzačními bonusy vzniklo svého času hned několik a mnohé přetrvávají dál.

Dotační a záruční programy v otázkách a odpovědích

Nyní si připomeneme kompenzační bonusy, které zavedla vláda po první vlně koronaviru. Zmíníme se nejenom o dotačních, ale také záručních programech, včetně těch na udržení zaměstnanosti. To podstatné vyčtete z níže uvedených otázek a odpovědí.

Jaké vznikly dotační a peněžní programy?

Kromě kompenzačního bonusu pro OSVČ to byl například program Covid 2021, Covid Nepokryté náklady, Covid Veletrhy, Covid Kultura, Covid Ubytování nebo AgriCovid Potravinářství.

Jaké vznikly naopak záruční programy?

V jejich případě sehrál největší roli Covid III, Covid Záruka CK a Covid Záruka Sport.

Do kdy je možné čerpat peníze ze záručního programu Covid III?

Tento program byl prodloužen až do poloviny roku 2024. Jde o provozní úvěrování, které se týká firem, ale také živnostníků majících méně než 500 zaměstnanců. Úvěry mohou dosahovat výše až 50 milionů korun. Celkem bylo pro tyto účely vyhrazeno 150 miliard korun.

Jaké byly populární programy na udržení zaměstnanosti?

Vláda České republiky v době krize schválila dva zásadní programy. Byl to Antivirus Plus později označovaný jako Antivirus A. Po něm následoval Antivirus B. V obou případech šlo o částečné hrazení mezd zaměstnanců.

Přinesl v této oblasti koronavirus i další změny?

Ano, došlo například k odkladu EET do roku 2023 a vznikl institut Loss carryback.

Publikováno: 08. 05. 2021

Kategorie: zdraví

Autor: BoriBastl

Tagy: bonus | bonusy | dotace | dotační program | kompenzační bonusy | koronavirus | program | vir | virus | záruční program