Chřipka vs. koronavirus – Zásadní rozdíly

Onemocnění koronavirem je velice často přirovnáváno ke chřipce. To je sice správně, obě nemoci se však v mnoha věcech liší. Jestliže nemáte povědomí o hlavních rozdílech, přinášíme Vám srovnání chřipka versus koronavirus. Zaměříme se na přenos, šíření, projevy onemocnění, ale i na úmrtnost a rizikové skupiny lidí.

Chřipka a koronavirus mají hodně společného

Virus chřipky a koronaviru se přenáší stejným způsobem. A to prostřednictvím kapének. To znamená, chcete-li zamezit šíření této nemoci, musíte dodržovat patřičná hygienická opatření. Vedle respiračních požadavků je to například pravidelné mytí rukou. Podobné jsou také projevy obou virových onemocnění. Nejčastěji se můžete setkat s dušností, suchým kašlem a horečkou.

Detailní porovnání virových nemocí

Chřipka a koronavirus se ovšem v některých věcech zásadně liší. Týká se to například inkubační doby a úmrtnosti. O tom už se více zmíníme prostřednictvím níže uvedené tabulky, kde je zapsáno přehledné srovnání důležitých věcí.

PředmětHodnota
Inkubační doba chřipky3 dny
Inkubační doba koronaviru5 až 6 dní
Pravděpodobnost úmrtíAž 30x více u koronaviru
Těžší průběh onemocněníO 80 % v neprospěch koronaviru
Jak vypadá porovnání chřipky a koronaviru?

Jak můžete správně tušit, dopady koronaviru na lidské zdraví jsou podstatně horší. To pochopitelně ovlivňuje řada přidružených faktorů. Například to, o jakou věkovou skupinu se jedná, zda pacient netrpí přidruženými nemocemi a podobně.

Chřipka vs. koronavirus – Rizikové skupiny

Pojďme na obě virová onemocnění pohlédnout ještě z hlediska rizikovosti. V případě chřipky jsou nejvíce ohroženy pravděpodobně malé děti a zároveň senioři. U nich může těžší průběh chřipky znamenat poměrně neblahé zdravotní komplikace. Výjimkou nejsou ani těhotné ženy nebo pacienti s chronickým onemocněním.

U koronaviru platí, že větší riziko přichází s narůstajícím věkem pacienta. To znamená, že nejrizikovější skupinu představují senioři. I zde se nebezpečí zvyšuje s chronickým onemocněním, ať už jde o rakovinu, kardiovaskulární obtíže, vysoký krevní tlak, cukrovku a podobně. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že koronavirus rozhodně není to samé, co chřipka, i když podobnost je značná.

Publikováno: 05. 05. 2021

Kategorie: zdraví

Autor: BoriBastl

Tagy: chřipka | děti | inkubační doba | koronavirus | nemoc | onemocnění | rizikové skupiny | senioři | vir | virové onemocnění