Politika cukru a biče: sladká odměna, nebo hořký trest?

Politika cukru a biče, stará jako lidstvo samo, svádí odvěký boj o lidské srdce a mysl. Nabízí sladké lákadlo odměny v podobě cukru, ale hrozí i hořkým trestem biče pro ty, kteří se nepodřídí. Je to manipulace, motivace, nebo něco jiného?Cukr, symbol potěšení a sladkosti, láká na odměnu za poslušnost. Může to být...

Platební karty – Není karta jako karta

Platební karty jsou v dnešní době naprostým standardem. Prostředek umožňující bezhotovostní platby, s nímž můžete hradit věci v obchodech, na čerpacích stanicích a kdekoliv jinde. Nutno však podotknout, že za pojmem platební karta se skrývá daleko více než jenom kus plastového doplňku. Narazit můžete...

Funkční období v politice. Víte, jak dlouho trvá?

Když se začnete zajímat o politiku a politický systém, měli byste vědět jednu základní věc. Jak dlouho trvá funkční období politika. A nejenom jeho. V rámci politiky a vůbec státních organizací existuje spousta pozic vázajících se k omezené době funkčního období. Důležité je vědět, že tyto lhůty jsou dány...

Politické strany v Česku mají různé příjmy

V České republice funguje hned několik politických stran, čehož si lze povšimnout například v osazenstvu Poslanecké sněmovny nebo v Senátu. Občan, jako volič takových funkcionářů by měl mít představu o tom, jak jsou vlastně politické strany financovány. Existují totiž dva druhy příjmů. Hospodaření...

Koalice často víří vody české politiky

Při pohledu na politické dění v Česku si nelze nepovšimnout jedné věci. A tou jsou koalice mezi jednotlivými politickými stranami. Seskupení, která vznikají za účelem dostatečného počtu hlasů, získání patřičné politické moci a snazšího vládnutí. Právě mezi vládnoucími stranami a opozicí probíhají nejenom...

Senát Parlamentu ČR a jeho pravomoci

V rámci české politiky existuje několik důležitých složek s rozhodovacími pravomocemi, které je zapotřebí znát. Není to pouze Poslanecká sněmovna, jak by si mohl, kdo myslet. Je to také Senát představující horní komoru Parlamentu České republiky. Hned na úvod Vám prostřednictvím tabulky přinášíme několik...

Politické aféry v Česku jsou mnohdy šokující

Politické scény všech zemí světa jsou čas od času spojovány s nejrůznějšími šarádami, šokujícími zprávami a neuvěřitelným jednáním politiků. Česká republika v tomto případě není žádnou výjimkou. Dokazují to politické aféry, které za dobu fungování našeho státu vznikly mezi koalicemi, ale také mezi...

Přímá volba prezidenta nesla i značná negativa

Prezidentské volby jsou v České republice významnou událostí. Když v roce 2012 přišla na přetřes přímá volba prezidenta, nebyla spojena jen s klady, ale také zápory. Ty vyřkla spousta politiků, politologů a běžných lidí. Prostřednictvím tohoto článku Vás s takovými názory seznámíme...

Politika je divoká na všech úrovních

Ať už je to Poslanecká sněmovna nebo Senát, je třeba konstatovat, že politika je skutečně boj. Mnohdy se nabízí jen těm nejvytrvalejším, kdo mají silné lokty a dostatek výdrže. To se ve své podstatě týká jakékoliv politické úrovně. Těch je hned několik. Vše začíná na komunální úrovni a může končit až u hlavy...

Poslanecká sněmovna ČR zažila už mnohé

Když začnete hlouběji zkoumat politický systém České republiky zjistíte, že jeho významnou součástí je Poslanecká sněmovna. Ta vznikla už v roce 1993 tak, že nahradila Českou národní radu. Velice často je spojována se zkratkami PSP ČR nebo PS PČR. V jejích prostorách probíhaly debaty nejrůznějšího rázu, mnohdy...